Feeds:
Публикации
Коментари

Archive for the ‘Вертикално планиране’ Category

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти, изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения. Те са свързани с определянето на височинното положение на улиците, сградите и останалите инженерни съоръжения, създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води.

Реклами

Read Full Post »